Ny leiar i Askvoll Venstre

På årsmøte 1. desember vart det val av ny leiar i Askvoll Venstre. Gunnar Osland tok ikkje attval og dermed vart ny leiar valt med akklamasjon: Malvin Grepstad frå Værlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Malvin Grepstad

Foto: Linda Ness Rotihaug

Styret består av dei same personane som i 2008, men leiar og nestleiar er endra. Styresamansetjinga er slik:

•Leiar: Malvin Grepstad, Værlandet
•1. nestleiar: Gunnar Osland, Kvammen
•2. nestleiar: Gunnhild Berge Stang, Stongfjorden
•Kasserar/styremedlem: Jostein Grane, Askvoll
•Sekretær/nettverksansvarleg: Linda Ness Rotihaug, Askvoll

1. varamedlem: Ove Nesberg, Askvoll
2. varamedlem: Inger Lise Saltskår, Atløy
3. varamedlem: Renate Berg, Kvammen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**