Venstre påskynder boligkjøp til vanskeligstilte

Over 200 personer står i kø for kommunal bolig. Levekårspolitikerne foreslo i september midlertidige boliger som del av en kriseplan for å få ned køen. Levekårsdirektør Per Haarr antyder at kjøp kan skje mot høsten 2009. Venstres Gry Sørensen var ikke fornøyd med det.
-Vi synes neste høst er for seint. Det haster med tiltak, sa hun og fikk støtte fra kommunalstyret for levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gry Sørensen

Foto: Frode Kleppe

Kommunalstyret for levekår fikk i går en orientering om muligheten for midlertidige utleieboliger til vanskeligstilte, etter modell av midlertidige barnehager.
For kommunen må tilby vanskeligstilte et sted å sove. Når det mangler kommunale boliger, eller noe ved en person gjør det vanskelig å finne bolig, blir alternativet hotell, hospits eller campinghytter.
Nærmere 5 millioner kroner svidde kommunen av til slikt første halvår i år.

-Vi ber derfor om en sak snarest, der administrasjonen ser på beliggenhet og tomter, og konkretiserer behovet for modulleiligheter. Tilbudet skal rettes mot dem som i dag bruker Mosvangen og lignende, sier Sørensen.
I levekårsstyret fikk Venstre med seg de andre partiene på det utålmodige signalet til administrasjonen. — Forhåpentligvis får vi svar på første møtet i 2009. Boliger til vanskeligstilte er den største sosialpolitiske utfordringen vi har, sier Sørensen.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**