– Vil ha interkommunal ruskommisjon

Venstres kommunestyrerepresentant i Gjøvik Ketil Kjenseth er opprørt over de stadige vitnesbyrdene i media om svikt i rusomsorgen i Gjøvik og Vestoppland. Men han er ikke overrasket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– De føyer seg inn i rekken av henvendelser jeg får fra pårørende. Det er noe alvorlig galt i rusomsorgen i Gjøvik, og det går ikke bare på økonomiske prioriteringer og mangel på ressurser. Det går også på menneskesyn og holdninger til alvorlig syke mennesker blant de ansatte. Det må en holdningsendring og profesjonalisering til, sier han. Men Kjenseth synes problemet nå er så stort, og på tvers av kommunegrensene, at han ber Fylkesmannen og kontrollutvalgene i Gjøvik, Vestre og Østre Toten om å gjøre felles tilssynssak. Jeg håper også at Helsetilsynet og Fylkeslegen griper tak i situsjonen. Mange av de det gjelder faller jo faktisk under pasientrettighetsloven, fortsetter Kjenseth

– Jeg tror vi har mange felles utfordringer og svært sannsynlig kan vi sammen bli bedre. Men nå trenger vi akutt hjelp til å peke på de mest alvorlige utfordringene og hvilke tiltak vi kan sette inn for å bedre situasjonen. Dette må også være i statens interesse, sier Kjenseth og viser til at det er de som betaler for avrusing og medisinering og NAV som er inne med tilskudd til arbeidstrening eller utdanning. Det er Fylkesmannen som har tilsynsansvaret med kommunene, på vegne av staten.

– Rusdebatten lokalt handler ikke om heroin på resept, men om å få et grunnleggende behandlingstilbud med kvalitet opp og stå, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**