Arendal internasjonale skole blir IKKJE nedlagt

Ved ein feil la andre partirepresentantar i posisjonen fram forlsag om nedlegging av Arendal Internasjonale Skole i budsjettpresentasjonen tidlegare i dag. Dette hadde IKKJE Venstre gått med på. Anne Solsvik bad om felles gruppemøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


for posisjonen, og etter dette møtet kjempa vi fram semje om at det kjem ei eiga sak til bystyret over jul om organisering og økonomi for den verdifulle Arendal Internasjonale Skole.

Så ta det med ro: Arendal Internasjonale Skole blir ikkje lagt ned i denne budsjettdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**