Bygg studentboliger på Tempe!

I Trondheim er det stor etterspørsel etter studentboliger, og studentsamskipnaden greier bare å tilby boliger til rundt 10 % av studentene i dag. Venstre mener denne andelen må økes for å unngå hyblifisering i områder der vi ikke ønsker dette, og for å gjøre Trondheim attraktiv som studentby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Guri Melby

– Vi vet at studentene ønsker å bo i nærheten av sentrum, og kommunens rolle må være å finne aktuelle områder hvor studentsamskipnaden kan bygge, og utarbeide planer for disse områdene. Derfor foreslår Venstre nå at planene for området Tempe/Sluppen får høy prioritet, siden dette området egner seg svært godt for studentboliger, sier bystyrerepresentant Guri Melby.

Venstre fremmer derfor følgende verbalforslag til budsjettet i dag:

studenter

Rådmannen foreslår å ikke prioritere kommunedelplan og grunnlag for arkitektkonkurranse på Tempe. Venstre vil at planene for området Tempe/Sluppen får høy prioritet. Det er i dette området flere arbeidsplasser bør etableres og det bør også være et attraktivt område for studentboliger. Trondheim har en unik kompetanse i befolkningen som bør føre til mange nye bedrifter innenfor næringer som krever høy kompetanse. Kommunene må ha arealer og områder som er klargjort til bygging av bygg som disse firmaene kan etablere/utvide seg i. Andelen av studentboliger må økes. Dette vil medføre bedre bomiljø for barnefamilier i sentrumsnære områder og ikke minst øke attraktiviteten for studenter å komme til Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**