Lite grønt fra de rødgrønne

– Finanskrisen har fått overskygge miljø- og klimakrisen i den offentlige debatten de siste ukene, noe også budsjettdebatten i Trondheim reflekterer. Dette reflekterer også de rødgrønnes budsjett, hvor miljøet har fått lite plass, sa Guri Melby i bystyremøtet torsdag. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Venstre

– Framtidige generasjoner har ingen stemme i media når de blir offer for kutt i budsjettet. Derfor må vi som ansvarlige politikere bære fram deres budskap. Å dreie storbyene i en mer miljøvennlig retning er kanskje det viktigste bidraget vi som lokalpolitikere kan gi til en mer bærekraftig global utvikling.

– For Trondheim handler dette om utvikling av mer miljøvennlige transportløsninger, en god arealpolitikk, energisparing, gode avfallsløsninger og det å skape en grønnere by. I et stramt budsjett har Venstre derfor forsøkt å prioritere tiltak som vil dreie Trondheim i en mer miljøvennlig retning, Vi ønsker oss en renere by, og mer trivsel og grønne lunger i sentrum.

– Dette betyr en satsning på ENØK-tiltak, blant annet gjennom smartere gatelysløsninger og mer effektiv oppvarming av våre bygg. Investerer vi i moderne løsninger, vil vi spare det på drifta på sikt. Jeg merker meg at de rødgrønne har lagt inn en innsparing på energibruk, uten at de har lagt inn noe på investeringer. Dette nærmer seg uansvarlig, det er i alle fall ikke særlig framtidsretta.

– For Venstre er en grønnere, renere by også en del av det å skape en mer miljøvennlig by. Vi ønsker derfor å sette av 20 millioner til grønne lunger i sentrum, 20 millioner til utvikling av Torvet, og 3 millioner til en bedre søppelinnsamling. Dette vil bidra til å skape en mer levende Midtby, stimulere til flere arbeidsplasser i sentrum og dermed et sterkere næringsliv. Til sammen gir dette oss mer trivsel, mer liv og et bedre miljø.


Hele Venstres budsjettforslag i Trondheim kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**