Miljørapportering i Haugesund: Ingen tid å miste

Bystyret vedtok 26. november 2008 et forslag fra Venstre om å innføre miljørapportering i kommunens årsberetning. I et leserinnlegg svarer Svein Abrahamsen i Haugesund Venstre på et innlegg hvor Fremskrittspartiet forsvarer at de som eneste parti stemte mot forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

Miljørapportering i Haugesund: Ingen tid å miste

Jeg viser til leserinnlegg fra Sven Olsen (FrP) torsdag om miljørapportering i Haugesund kommune.

Haugesund skal etter kommuneloven gi opplysninger i sin årsrapport om forhold som er viktige for kommunen. Venstre ser på kommunenes miljøtiltak som viktige, ikke minst i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Kommunene kan bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp.

Haugesund har tidligere fått kritikk fra Kommunal Rapport for en uoversiktlig årsrapport med for detaljert informasjon om hver enkelt av de mange resultatenhetene. Kommunens resultatenheter jobber hver for seg med miljø. Venstre ønsker en samlet fremstilling av miljøstatusen i Haugesund i årsrapporten, slik at leserne ser skogen og ikke bare trærne.

FrP vil vente med å rapportere om miljø til det er noe ordentlig å rapportere. Haugesund kommune skal etter miljøinformasjonsloven fra 2003 allerede ha kunnskap om miljøvirkningene av sin virksomhet og gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig. Kommunen skal derfor ha noe ordentlig å rapportere, og det ingen grunn til å vente med å gjøre slik miljøinformasjon tilgjengelig for byens borgere i årsrapporten. Tvert i mot haster det med tiltak som kan bidra til å løse klimakrisen, og vi må vite hvor vi står for å kunne planlegge veien videre.

Venstre på Stortinget har foreslått å endre kommuneloven, slik at alle kommunene må ha med en miljøstatus i årsrapportene. Det er gledelig at alle de politiske partiene, bortsett fra FrP, nå har vedtatt at Haugesund skal være i forkant av dette, til beste for miljøet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**