Stol på Venstre – barn og unge først

I flere omganger har vi i Hamar Formannskap og Kommunestyre vedtatt å ruste opp Lovisenberg skole. Nå haster det — vi sliter med fødselsunderskudd og mindre tilflytning — området rundt Lovisenberg er ett av kommunens potensielle vekstområder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stein Frøysang

Foto: A.Hovstø

Undertegnede Stein Frøysang tok med familien sin og flyttet til Ingeberg i 1988, først og fremst grunnet fin barnehage og god skole for sine tre håpefulle på ett, seks og åtte år — alle tilbud i gangavstand! Ikke en dag har vi angret på dette valget: et flott oppvesktområde hvor vi har spart miljøet for mye ved å kunne gå og sykle.
De som har flyttet til området rundt Lovisenberg fortjener de samme opplevelsene, nå må vi politikere ta ansvar og ruste opp denne flott beliggende skolen!
Norges eldste parti, Venstre, har i sine 124 års levetid alltid hatt kunnskap, kompetanse og SKOLE som sitt primære satsingsområde. De to undertegnede representanter for det sosial -liberale Hamar Venstre er begge pedagoger, vi har til sammen nær 70 års fartstid i det norske oppvekstlandskapet. Med en viss troverdighet og tyngde vil vi hevde at å satse på barn og unges oppvekstvilkår er det aller viktigste et samfunn kan gjøre. Når Hamar kommune har som sitt første satsingsområde: ja, nettopp, barn og unge, blir det å kaste blår i øynene på våre velgere hvis vi nå skulle gå for en nedlegging. La oss heller satse på det som allerede er bygget opp på Lovisenberg, la oss slutte å stole på resultater fra såkalte kvalitetsundersøkelser forfattet av bedrevitere nær EUs hovedsentra. Disse er ekstremt situasjonsbestemte og fragmenterte: når blir de avholdt, hvem er med på testene, hvem utelukkes, kan de manipuleres? Er alle klar over at land som Finland, e.g., som scorer høyt, stuer sine elever med spesielle behov inn i dertil egnede spesialinstitusjoner, som vi i Norge la ned i forrige årtusen!!
Det skjeve tårn i Pisa — er dette den troverdige kunnskapsvisa? Vi to pedagoger og politikere er svært skeptiske til denne type målinger: hva måler de egentlig? Kan vi stole på dem? Neppe, ikke slik de framstår i dag
Hamar Venstre vil styrke den offentlige skolen og gjenreise respekten for den myndiggjorte lærer: en lærer som kan formidle kunnskap, verdier og holdninger. Nå må vi politikere tørre å si fra, vi er kommunens øverste arbeidsgivere, vi må stille større krav til administrasjon og byråkrati om å se på andre poster før vi rører skolestrukturen.
Hva med alle ansettelser siste årene? Det er skremmende med veksten i offentlige stillinger. Hamar Venstre vil være pådriver for at vi nå må fram med lys og lykte i Hamar kommune for å se på stillinger og stillingsstruktur, organisering og kvalitet i tjenestene. Det er ikke alltid at tjenestetilbudet blir bedre ved å ansette nye folk — en kritisk suksessfaktor er hvordan enhetene samhandler, organiserer seg og kommuniserer.
Hamar Venstre tror vi er i ferd med å få et flertall i Formannskap og Kommunestyre for å opprettholde dagens skolestruktur. Stå på, Lovisenberg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**