Bosetting av flere flyktninger i Eigersund

IMDI (integrerings og mangfoldsdirektoratet) trekker fram det gode arbeidet som blir gjort ved flyktningemottak i Eigersund. Samarbeidet mellom voksenopplæring, NAV og privat næringsliv trekkes spesielt fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alle partier bortsett fra FrP gikk for bosettingen av flere flyktninger. Slik det framkommer av sakspapirene er det snakk om ytterligere 12 flyktninger. I sist kommunestyreperode var Venstre en pådriver for å ta imot flere flyktninger – den gang vant vi ikke helt fram. Tor-Inge Rake Venstres sa at dette er et kvalitetsstempel på Eigersund kommune. Vi tar imot flyktningen og kommunen gjør en veldig god jobb med de som bosetter deg i Eigersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**