Årsmøte i Grorud Venstre i januar

Torsdag 15. januar er det årsmøte i Grorud Venstre. Vi skal velge nytt styre og diskutere stortingsvalgprogrammet. Bystyrerepresentant og groruddøl Kjell Veivåg kommer også på besøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre Jul Logo

Foto: Venstre

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRORUD VENSTRE

Det innkalles med dette til årsmøte:
Dato: Torsdag 15. januar 2008
Tid: Kl. 18.00 — 21.00
Sted: Ammerudgrenda 197

Saker:

ÅM 01/08 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

ÅM 02/08 BESØK TIL ÅRSMØTET
02.01 Hilsen fra årsmøtets gjest bystyrerepresentant og nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité Kjell Magne Veivåg

ÅM 03/08 VALG
03.01 Velge bydelslagsleder
03.02 Velge bydelslagsnestleder
03.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer (jfr. Vedtektene)
03.04 Velge eventuelle varamedlemmer
03.05 Velge lokal valgkomite
03.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 27. og 28. februar 2009
(5 delegater)

ÅM 04/08 ÅRSMELDING
04.01 Behandle styrets årsmelding for 2008

ÅM 05/08 AKTUELLE POLITISKE SAKER
05.01 Forslag til Venstres stortingsvalgprogram
– Andreutkastet ligger på Venstres hjemmeside.
– Endringsforslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende på e-post til styret innen 8. januar!

ÅM 06/08 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende på e-post til styret innen 8. januar

ÅM 07/08 AVSLUTNING

VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke til Linn Beate Kaald Thoresen på telefon /sms 916 25 869 eller e-post
Trenger du transport eller barnevakt i forbindelse med årsmøtet? Ta kontakt med oss, så ordner vi det!

Med vennlig hilsen

Linn Beate Kaald Thoresen /s/
Bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**