Kjemper for barnehage, TT og frivillighet i budsjettet

Grünerløkka Venstre er svært misfornøyd med noen av kuttene som er forslått av bydelsdirektøren for budsjettet i 2009. På Bydelsutvalgsmøtet (BU) onsdag 17. desember vil vi kjempe for å reversere kuttene på barnehage, TT og frivillighet. Budsjettet ble diskutert på et medlemsmøte i Grünerløkka Venstre i går kveld. – Det er et svært stramt budsjett, derfor blir det svært tøft å prioritere i år, sier Jarl W. Alnæs, nestleder i BU (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Barnehagene må være mer enn bare en oppbevaringsplass, sier Jarl W. Alnæs (V). Grünerløkka Venstre vil reversere barnehagekuttet i bydelen.

Barnehagene må være mer enn bare en oppbevaringsplass, sier Jarl W. Alnæs (V). Grünerløkka Venstre vil reversere barnehagekuttet i bydelen.
Foto: .

Barnehage
Barnehagene har fått flere kutt. Mest alvorlig ser vi på at man nå vil definere selv de yngste født i 2006 som 3-åringer. Vi ønsker derfor å skjerme de aller yngste. Bemanningssituasjonen er allerede prekær, og å overføre de aller yngste til stor avdelingen blir derfor en for stor kvalitetssenking. Barnehagene må være mer enn bare en oppbevaringsplass, sier Alnæs (V).

 Venstre kan ikke sitte stille å se på at tilbudet til funksjonshemmede forringes på Grünerløkka.

Venstre kan ikke sitte stille å se på at tilbudet til funksjonshemmede forringes på Grünerløkka.
Foto: © Bsj | Dreamstime.com

– Kutt i TT-kort rammer funksjonshemmede
Venstre kan heller ikke sitte stille å se TT-ordningen blir kuttet så drastisk. TT-kortet er et tilbud til funksjons- og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Med TT-kort får du dekket et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil, og betaler en egenandel for hver tur.

Bydelsdirektøren har foreslått å kutte 300.000 på denne posten, noe Venstre vil foreslå reversert.

Frivillighetsbanner

Foto: Jan Kløvstad

Frivillighet
En viktig sak, som Venstre i bydelen har gått til valg på, er å opprettholde frivillighetsmidler. Bydelsdirektøren foreslår å kutte hele ordningen. Det kan ikke Venstre godta, og vil derfor foreslå penger til dette tiltaket. Dette er små midler i forhold til hva vi får igjen. Den innsatsen som gjøres i idrettslag, korps og foreninger er viktig, og betyr mye for mange, fremholder Alnæs.

Barnevern
Grünerløkka Venstre er bekymret for situasjonen i barnevernet. Derfor ønsker Venstre også å styrke dette med ekstra midler i forhold til bydelsdirektørens budsjett.

Penger fra bystyret
Etter at Venstre ble enig med byrådspartiene om et budsjett i bystyret, fikk bydel Grünerløkka en ekstra pott på vel 3,1 millioner kroner. Venstre ønsker å bruke disse pengene for sikre at kutt på TT-kort og frivillighet ikke blir gjennomført, samt å reduserer kuttene på barnehage og barnevern. I bystyrets forlik sørget i tillegg Venstre for at det ble avsatt midler til etablere kunstgressbane på Øvre Foss til glede for bydelens barn og unge, samt å igangsette oppussingen av Olaf Ryes plass 2 med tanke på å etablere et kulturhus. Det ble også gitt midler til et prosjekt for å fjerne narkotikaomsetningen på nedre Grünerløkka.

– Vi er svært fornøyd med det Venstre fikk til i budsjett- forhandlingene sentralt, sier Alnæs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**