Referat fra årsmøte 2008

Hege Nilsen fortsetter som leder av Åmot Venstre mens Per Gunnar Grosberghaugen overtar som økonomiansvarlig etter Ellen Nergard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMØTE I ÅMOT VENSTRE 2009

Tid og sted: Åmot Kulturhus 16.12.2008 kl. 21.00

Tilstede: Hege Nilsen, Øystein Håkonsløkken og Per Gunnar Grosberghaugen.

Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig godkjent.

Sak 02/08 Styrets forslag til årsmelding og regnskap

Enstemmig godkjent.

Sak 03/08 Fastsetting av lagets kontingent for 2009.

Ingen økning. Enstemmig godkjent.

Sak 04/08 Valg av leder, økonomiansvarlig og nettverksansvarlig

Leder: Hege Nilsen
Nettverksansvarlig: Øystein Håkonsløkken
Økonomiansvarlig: Per Gunnar Grosberghaugen
Enstemmig godkjent.

Sak 05/08 Valg av to personer som ikke er medlem i styret til revisjon av lagets regnskap

Gro Hilde Reinsborg.
Gyril Skallrud.
Enstemmig godkjent.

Sak 06/08 Valg av utsendinger til nominasjonsmøte/fylkesårsmøtet 2 stk

Hege Nilsen og Øystein Håkonsløkken.
Enstemmig godkjent.

Sak 07/08 Eventuelt

Valgteknisk samarbied med FRP og H.
Samarbeidet opphører pr. d.d. Har ikke fungert etter intensjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**