Alternativt budsjett 2009

I dag legger Åmot Venstre frem sitt alternative budsjettforslag for 2009. Budsjettet støttes av H og FRP i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Budsjettet har fem hovedområder som prioriteres, henholdsvis:

Prioritet 1:
Vi legger vekt på at budsjettet som skal være ansvarlig, både på kort sikt og på lengre sikt.

Prioritet 2:
Kostnadsnivået i kommunen er allerede i dag høyt, Åmot kommune må derfor ikke øke eiendomsskatten.

Prioritet 3:
Vi ønsker en kortsiktig satsning på skole, gjennom mindre tiltak som kan bedre eller styrke nåværende situasjon. På lengre sikt ønsker vi et krafttak for ungdomsskolen.

Prioritet 4:
Vi ønsker i løpet av 2009 at virksomhetsområdet Helse og omsorg innenfor budsjett prioriterer en gjenåpning av Ryslingmoen med 8 nye plasser.

Prioritet 5:
Åmot kommune må fortsette sin satsning på kultur. Både i forhold til merkevarer som Vidar Sandbeck og Birkebeineren, men også til frivillige lag og foreninger.

Åmot Venstre startet budsjettdebatten ved å stille spørsmål om det var ansvarlig av rådmannen å legge frem et budsjett som går i balanse det første året men som videre i de tre neste årene i økonomiplanen går med underskudd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**