Hamar på topp

Hamar har størst tilflytting av Mjøskommunene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mat

Foto: A.Hovsto

Hamar og Lillehammer har størst vekst i netto tilflytting av Mjøskommunene.
På de neste plassene følger Stange og Gjøvik.
Ringsaker har en positiv tilvekst på 55 sjeler.
Østre Toten har negativ tilvekst.

Mjøskommune.Nettoinnflytting.Folkemengde.Andel
Lillehammer………184………………26.008……….0,70 %
Hamar……………..189………………28.208……….0,67 %
Eidsvoll…………….107………………20.256……….0,53 %
Stange………………72……………….18.934……….0,38 %
Gjøvik……………….92……………….28.537………0,32 %
Ringsaker…………..55……………….32.348……….0,17 %
Østre Toten………..-5…………………14.429………-0,03 %

Kilde: SSB befolkningsstatistikk 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**