Hjelmeland Venstre sitt framlegg til budsjett for 2009

Hjelmeland Venstre satsar på skule og barnehage og vil redusera investeringar og låneopptak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Du kan lesa Hjelmeland Venstre sitt budjettframlegg her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**