Kommunebudsjettet 2009 og politisk velvilje

Opposisjonen (Ap, SV, Sp, Venstre og Bylista) leverte ikke bare et men to forslag til budsjett for Tønsberg kommune i 2009. Begge alternativene sikret penger til Klokkeråsen skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Opposisjonen (Ap, SV, Sp, Venstre og Bylista) leverte ikke bare et men to forslag til budsjett for Tønsberg kommune i 2009. Begge alternativene sikret penger til Klokkeråsen skole.

SV vil bruke eiendomsskatt.
Ap, Sp, Venstre og Bylista mot bomring fant dekning i andre kilder.

Budsjettet har handlet om mye mer en bare Klokkeråsen skole.

Lista over tiltak Ap, Sp, Venstre og Bylista vil ha på plass i budsjettet for 2009, er Karlsvika alternative skole, ferietiltaket Aktiv sommer, Mølla juniorklubb og Ole III.
Partiene legger inn igjen penger til AKS, Møtestedet og Omsorgsstasjonen for barn og unge (OBU) med til sammen 300.000 kroner. Med virkning fra 2010 har partiene satt inn 630.000 kroner for å hindre tvangsflytting av beboere i Ulvikveien 10.
Vi følger rådmannens forslag om å legge ned driften av Karlsvika naturskole, men vi setter av penger til oppsyn med lokalene som skal leies ut.

Vi har også økt rammen for ambulerende team. Som er et forebygende tiltak som er viktig for samfunnet.
I vårt budsjettforslag har partiene satt av mer penger til biblioteket, Oseberg kulturhus og lys på Stadion og Tønsberg gressbane. Vi har også lagt inn 250.000 kroner til å holde gatene opplyst om natta!

Klokkeråsen skole er og sikret i budjettet.
Ap, Sp, Bylista mot bomring og Venstre mener at det må foreligge en debatt om skolestrukturen. Om konklusjon av en slik debatt går inn for skolenedleggelse må man da heller vurdere det , men ikke før alle fakta er på bordet.

En nedleggelse av Klokkeråsen vil tiltvinge seg en omstrukturering nettopp fordi det vil gi en dominoeffekt.

Dvs om elevene fra Klokkeråsen flytter over til Eik skole da vil skolen bli for liten da KAN de fra Eik som er nærmest Byskogen skole bli sendt ditt noe som igjen vil føre til kapasitetsproblemer på Byskogen skole, med mindre alle småklassene på Byskogen overføres til Træleborg som og vil få kapasitetsproblemer (les. Brakketilværelse) inntil et påbygg kan finne sted. Å gå inn for skolenedleggelse før en omfattende debatt har funnet sted vitner om en forutinntatt holdning og total mangel på politisk velvilje.

KrF ,FrP og H er kjent for å utvise stor politisk velvilje når de virkelig vil og at de kan snu i akkurat denne saken håper flere på.

Budsjettet handler om mye mer en bare penger. Alle sakene er betydningsfulle ikke minst for de berørte parter og fordi det handler om samfunnet vårt og måten vi tar vare på hver enkelt.
• Hvordan vi vil at samfunnet vårt skal være og vilje til å gjennomføre dette.
• Som folkevalgt kan vi gripe inn i enkeltes liv å foreta store omrokkeringer nettopp med de beslutninger vi tar.
• Derfor er det viktig at vi er lydhøre og at vi setter oss grundig inn i de konsekvenser som blir gjeldene for de/den berørte part(er).

Inez Arnesen
Bystyre representant for Venstre

(Leserbrev til Tønsbergs Blad, står på trykk 15. desember.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**