Til innhold
Suzy Haugan, Pål Schiøtz Henriksen og Joke Verwaard., Foto: Kristine M. Tomaszewicz
Et grønt bankende hjerte.

Tønsberg

Tønsberg Venstre er for et åpent lokaldemokrati.

Venstre vil være en garantist for åpenhet i Tønsberg – fordi åpenhet skaper tillit til et lokaldemokrati.

Venstres kjernesaker

 • En kreativ by

  Kreativitet skaper nye løsninger. Kreativitet må ha rom for å blomstre - i barnehagen, skolen, arbeidslivet og på fritiden.

 • Grønne valg

  Tønsberg skal være et grønt, bankende hjerte i Vestfold. Med dette mener vi en kommune der det skjer mye, på en måte som skåner miljøet.

 • Varme

  Livet kan gå i bølgedaler. Pleietrengende, rusavhengige, folk med psykiske problemer og folk i fattigdom er mennesker som trenger en ekstra varm kommune i en kort eller lengre periode i livet. Samtidig er alle mennesker en potensiell fremtidig ressurs.

 • Åpenhet i kommunen

  Tønsberg Venstre ønsker at innbyggerne skal kunne ha tilllit til at de folkevalgte og kommunen løser sine oppgaver på en god og effektiv måte. Vi mener derfor at det er viktig at innbyggerne får godt innsyn i beslutningsprosesser. Samfunnsdebatten er tjent med at alle har mulighet til å delta og ytre seg fritt.

Kontaktpersoner