Til minne om Håkon M. Pettersen

Det er med sorg vi i dag har mottatt melding om at Håkon M er død. Det er et stort tomrom han etterlater seg, både i familie, vennekrets, lokalsamfunn, parti og i nordlandspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Håkon M Pettersen, 6. kandidat på lista

Venstre har mistet en synlig leder med integritet, styrke og mot. Håkon arbeidet utrettelig og optimistisk for partiet til alle tider, i medgang og motgang. Det er en stor utfordring å etterfølge hans innsats, og det er med ydmykhet vi prøver.

Håkons engasjerte og aktive innsats for Friluftsrådet, Valnesfjord helsesportssenter, Sellafieldaksjonen, atomnedrustning, miljø, samiske rettigheter, fylkespolitikk, interkommunalt samarbeid og mye, mye mer, kan ikke beskrives i et lite minneord. Få politikere kjente Nordland bedre enn han. Det er mange som er takknemlig for hans innsats og mange har gode minner fra et givende samarbeid.

Kors

Hans analyser, saklige argumenter, utholdenhet og evne til å finne løsninger skapte respekt langt utover partiets grenser. Hans oppmuntring og støtte til uerfarne politikere i partiet var uvurderlig.

Det er med glede og takknemlighet vi takker Håkon M. for alt han ga gjennom mange år. Takken vil vi også rette til Aslaug og barna som i alle år har delt hans oppmerksomhet og tid med partiet Venstre.

Vi lyser fred over hans minne.

Nordland Venstre
v/ Berit Woie Berg, leder

Håkon gravlegges mandag 22.12 kl 11 i Fauske kirke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**