Venstres kommunebudsjett for politisk og sosialt ansvar

Sosialt og politisk ansvar henger sammen skriver Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Halden Venstre har lagt fram sitt alternative budsjett for behandling i kommunestyret 18. desember. Dette er tilgjengelig på halden.www.venstre.no og på kommunens nettsider. Vi legger vi opp til at kommunen kan ta inn 50 millioner kr i eiendomsskatt, et beløp litt under budsjettet for 2008 eller 20 millioner kr lavere enn i posisjonens budsjett. Hvordan man kan forvente 40 % økning i inntekt uten merkbar endring for innbyggerene, slik posisjonens representanter har hevdet, er såpass vanskelig å forstå at kommentarer blir overflødige.

Derimot er det verdt å peke på at denne inndragningen av kjøpekraft fra byens innbyggere fører til ytterligere reduksjon av omsetning av varer og tjenester. Dermed forsterkes den lokale effekten av den lavkonjunkturen som finanskrisen har brakt oss inn i. Som andre skribenter påpeker, vil eiendomsskatten også forverre situasjonen for nyetablerte, enslige og eldre med egen bolig. Slik vil den føre til en forverring av de sosiale levekårene i Halden.

Økt skatt gjør også kommunen mindre attraktiv for bosetting og etablering av ny næringsvirksomhet enn vi ønsker at Halden skal være. Selv om økt eiendomsskatt gir en tilsynelatende økning av kommunens økonomiske rammer på kort sikt, har den liten effekt i et lenger perspektiv. Samtidig brukes den som sovepute for ikke å ta politisk ansvar for kommunens økonomi. Slik bygger den opp den under den ineffektiviteten, som også det nye utvalget for finans, økonomi og budsjett vil bidra til. Ved å legge ned dette sparer vi noen kroner på kort sikt og bidrar samtidig til åpnere, mer oversiktlig og ansvarlig styring.

Venstre har gjort den vanskelige jobben med å saldere budsjettet uten å sende huseiere til sosialkontoret eller ut av kommunen. Vi har gjort det gjennom knallharde prioriteringer av små og store poster. Vi klarer å opprettholde eksisterende lærerdekning, omsorgssenteret på Iddebo og midler til frivillig kulturarbeid. Vi foreslår samtidig en rekke konkrete tiltak for å få kommunens økonomi under kontroll. Det viktigste er å begrense gjelden gjennom forsiktighet i investeringer sammen med realisering av eiendommer for å betale ned på lån. Videre foreslår vi å bruke 2009 til å tilpasse driften til inntektene i åpent samarbeide med brukere og ansatte.

Sosialt og politisk ansvar henger sammen.

Med hilsen

Roar Günther Andersen, gruppeleder i kommunestyret(V)
Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre

Les mer om Venstres forslag til budsjett for Halden kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**