Senterpartiet svikter småbedriftene

-Senterpartiets omsorg for småbedriftene har helt forduftet i regjeringssamarbeidet med SV og Arbeiderpartiet. Senterpartiet har tradisjonelt stått sammen med Venstre i synet på at det er bra for hele landet å ha et spredt privat eierskap i bedrifter og næringsliv, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I mange kommuner er private småbedrifter helt avgjørende for å sikre bosetting og aktivitet. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet må vi dessverre konstatere at Senterpartiet svikter småbedriftene totalt.

-Etter tre år i rødt selskap har Senterpartiet hver dag tatt nye steg bort fra en framtidsrettet tankegang og inn i en grårød tåke hvor det bare er stat og offentlig eierskap som gjelder, mener Skjelstad. Statsbudsjettet er, med Senterpartiets hjelp, et eneste langt angrep på de som ønsker å eie og investere i norske arbeidsplasser.

Senterpartiet stemmer mot en rekke målrettede forslag som Venstre fremmer. Det gjelder for eksempel å gjeninnføre ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFunn-ordningen, det gjelder bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende når det gjelder egne syke barn, reduksjon i gebyrene til Brønnøysund og storsatsning på næringsrettet forskning på 400 millioner kroner, samt en rekke målrettede skatte- og avgiftslettelser for næringslivet, avslutter stortingsrepresentant Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**