Nord-Trøndelag Venstre i fylkestinget

Nord-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe har to faste representanter og vi er representert i to av fylkestingets komiteer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre deltar i fylkesrådet, og har vært en del av det politiske flertallet i Nord-Trøndelag de siste tre årene. Venstres hovedsaker er miljø, småbedrifter, sosialt ansvar, skole og kultur.

Våre representanter
Oversikt over fylkestingsgruppens medlemmer med kontaktinformasjon:
Nord-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe

Gruppemøter
Gruppemøtene i Venstres fylkestingsgruppe holdes åpen for Venstres medlemmer, og er et forum for drøfting og innspill til saker som behandles i Nord-Trøndelag fylkesting.
Klikk her for å se tidspunkt for kommende gruppemøter

Fylkesrådet
Her finner du informasjon om Venstres fylkesråd, møteplan for fylkesrådet og fylkesrådets politiske plattform.
Venstre i fylkesrådet

Program
Last ned fylkesvalgprogrammet i pdf eller les programmet på web.
Gå til fylkesvalgprogrammet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**