Årsmøtet 2008

Årsmøtet i Porsgrunn Venstre 2008 ble avholdt 8. desember. Det sittende styret ble gjenvalgt. Svein Meyer ble valgt til ny vararepresentant. En ny plan for medlemsmøter i 2009 ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

snitt peppis

God Jul!
Porsgrunn Venstre ønsker alle medlemmer og venner en god jul og et godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**