Markaloven stopper Huken pukkverk

Det er sjelden jeg vil berømme regjeringen for noe som helst, men forslaget til ny markalov som kom fredag før jul er godt. Det er også spesielt gledelig for alle som bor på Ammerud og Grorud at den nye loven må sette en stopper for Huken pukkverk, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers Avis nyttårsaften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

Huken pukkverk ligger innenfor markagrensen allerede i dag. Men det nye lovforslaget bør sette en stopper for Oslo veis forslag om tunnel allerede i 2009.

Oslo vei ønsker å lage en tunnel for inn- og utkjøring til pukkverket, som ender ved Grorud senter eller Fossumkrysset. Slik vil de spare oss for trafikken i Ammerudveien og Bergensveien. Men de må belaste andre deler av lokalmiljøet og ikke minst ødelegge naturen enda mer. Tunnelreguleringen ligger så vidt jeg vet til behandling i Miljøverndepartementet.

Markaloven vil også stoppe enhver plan om utvidelse av pukkverket.
Oslo vei vil gjerne utvide driften nesten en halv kilometer innover i marka og 26 meter nedi jorda. Slik vil de ta ut resten av pukket.

Grorud Venstre mener at en slik utvidelse er fullstendig uakseptabel. Vi er glade for et lovforslag som, når det vedtas, er nødt til å sette en stopper for dette.
Oslo vei har lovet oss at om de ikke får tunnel og ikke får utvide, så må de stenge. Det er mange på Ammerud som vil feire den dagen den siste bilen reiser fra pukkverket.

I Oslo bystyre gav Venstre vesentlige merknader til Oslos høringsuttalelse. Disse satte blant annet sterke begrensninger på muligheten til å innskrenke markagrensa, med henblikk på blant annet en utvidelse av Huken pukkverk.
Dette ble støttet av partiene Ap, SV og Rødt i bystyret, og det er fulgt opp av den rød-grønne regjeringen.
Jeg regner med at disse partiene også bidrar til å stenge Huken pukkverk i alle instanser hvor de nødvendige vedtakene om nei til tunnel og nei til utvidelse nå må fattes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**