Årsmelding 2008

Åmot Venstre gjør opp statusrapport for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMELDING FOR ÅMOT VENSTRE 2008

Styret har i 2008 bestått av følgende verv:

Leder Hege Nilsen
Nettverksansvarlig Øystein Håkonsløkken
Økonomiansvarlig Ellen Neergård

Vår kommunestyrerepresentant og gruppeleder:
Øystein Håkonsløkken

Øystein Håkonsløkken søkte kommunestyret om permisjon i desember 2007. Permisjon ble innvilget f.o.m. januar t.o.m. mai 2008. Hege Nilsen er 1.vara og har representert Åmot Venstre i kommunestyret i denne perioden.

Det har vært gjennomført gruppemøte før hvert kommunestyremøte og noen ganger også før formannskapsmøtene.

Hege Nilsen møtte som fylkesutsending under fylkesårsmøtet. Vi hadde her 2 delegater, men kunne bare stille med en. Hege Nilsen ble valgt inn i styret til Hedmark Venstre som VO-leder/fylkesredaktør på web under fylkesårsmøtet 2008. Hun ble også valgt som landsmøtedelegat og deltok på Venstres landsmøte på Sunvolden i Buskerud den 11. – 13. april. Hun har også deltatt som styrerepresentant på stiftelsesmøtene til henholdsvis Engerdal i mars og Tolga i oktober.

Åmot Venstre har tatt opp ulike sider ved møtekulturen i forbindelse med kommunestyremøtene, spesielt kan nevnes papirutsendelser i forkant av møtene samt møtekulturen under møtene. Begge deler har utelukkende vært positivt og har i ettertid utviklet seg i riktig retning.

Åmot Venstre la også frem en interpellasjon om «Åpen Spørretime», dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet i juni og startet opp i august.

Det har blitt skrevet noen avisinnlegg i Østlendingen angående rovdyr og møtekultur. Dette har vi også fått positiv tilbakemelding på.

Hege Nilsen deltok på programseminar i regi av Hedmark Venstre på Finnskogen i september. Her var Ola Elvestuen, leder av programkomiteen representert. På vegne av Åmot Venstre kom vi med innspill om en ny forvaltning av rovdyr og to punkter under utenrikspolitikk som omhandler bonus- og forsikringsordningen.

Hege Nilsen deltok på kurslederkurs i regi av VHO i oktober og er nå kurset til å holde venstreskolen trinn 1.

Vi arrangerte et forsvarsseminar med sivil.militære relasjoner som tema da sentralstyret i Venstre holdt sitt møte på Rena den 7. og 8. november. Sandbeckstiftelsen kom i denne forbindelse med innspill til Trine Skei Grande som hun videreformidlet i familie- og kulturkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**