Nye brudd på lover og reglement i Alstahaug kommune

Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, har i et leserbrev påpekt nye brudd på lover og regler i Alstahaug kommune. Dette i forbindelse med at Nilssen ønsket innsyn i saksdokumenter i tilknytning til en kommunestyresak i desember. Les hele leserinlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Brudd på folkevalgtes innsynsrett

Under siste kommunestyremøtet den 18.desember, la jeg fram et forslag om å utsette saken som omhandlet vedtaket om ny organisasjonsplan i Alstahaug kommune.

Etter at administrasjonssjefen hadde kommet med sin innstilling til formannskapet i slutten av november, ble det en del avisskriverier. I den forbindelse regnet jeg med at det i denne saken hadde kommet noen innspill til administrasjonssjefen. Den 11.desember sendte jeg derfor en henvendelse til Alstahaug kommune, ved blant annet ordfører, hvor jeg ba om å få tilsendt eventuelle innspill som hadde kommet inn. Den 15.desember får jeg svar fra ordføreren. Her sier ordføreren at de innspill som er kommet inn er blitt håndtert godt. Hvilke innspill ordføreren viste til ble ikke nevnt, og jeg mottok heller ikke kopi av disse innspillene. Jeg sendte derfor en ny henvendelse til ordføreren hvor jeg ber om å få tilsendt skriftlige innspill som eventuelt måtte ha kommet inn. Denne henvendelsen ble ikke besvart.

Administrasjonssjefen valgte også ikke å svare på min henvendelse i forbindelse med denne saken.

Før kommunestyremøtet hadde jeg via omveier fått kopi av skriftlige henvendelser som var blitt overlevert til administrasjonssjefen og ordfører. Blant annet kopi av en uttalelse sendt fra skolelederavdelingen i Utdanningsforbundet. Denne ble for øvrig bekreftet mottatt av både ordfører og administrasjonssjef under kommunestyremøtet, men altså ikke videreformidlet til undertegnede. Som folkevalgt kommunestyrerepresentant hadde jeg innsynsrett til disse dokumentene. Dette ut fra Alstahaug kommunes eget reglement for folkevalgtes innsynsrett, samt kommunelovens § 40 som også omhandler folkevalgtes rett til dokumentinnsyn. Derfor var det for meg svært underlig at jeg, til tross for gjentatte skriftlige henvendelser, ikke fikk innsyn i disse dokumentene da jeg kontaktet Alstahaug kommune.

Som kommunestyrerepresentant og ombudsmann for mine velgere ønsker jeg å sette meg skikkelig inn i saker før jeg går til avstemning. Jeg betrakter det derfor som svært alvorlig når jeg ikke får innsyn i kommunale saksdokumenter i tilknytning til en sak. Dette var en av årsakene til at jeg ba om at denne saken skulle utsettes.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**