Alstahaug, Syv søstre

Politisk program
2023 – 2027

Alstahaug Venstre

Her finner du Alstahaug Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Alstahaug Venstre går til valg på og vil jobbe for i Alstahaug kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Barn og opvekst

Venstre er takknemlig overfor alle ansatte som med sin innsats bidrar til at barn og ungdom får en trygg og god hverdag, både i skole og barnehage.

Barn/Unge/Skole/Fritid

 • Trygg skole.
 • Null mobbing/Flere miljøterapeuter.
 • Beholde dagens skolestruktur.
 • Gjeninnføre utekontakten.
 • Å gi alle barn i skole og barnehage basseng- og svømmetrening.
 • Fokus på analog opplæring og skriving i -4.-trinn i kommunen.
 • Ruste opp Radåsmyra idrettsanlegg.

Helse og eldreomorg

Venstre setter pris på innsatsen som ytes innen helse og omsorg. Dette takker vi alle ansatte og frivillige for.

Eldreomsorg og helse

 • Å støtte alle tiltak rettet mot god fysisk og psykisk helse i alle aldre.
 • At byggingen av nytt sykehus i Sandnessjøen kommer i gang.
 • At kommunen har nok sykehjemsplasser og nok tilrettelagte botilbud til mennesker med særskilte fysiske og psykiske utfordringer. Jobbe for å øke kapasiteten på sykehjemsplasser.
 • At alle får tilfredsstillende helsehjelp.

Næring

Venstre vil berømme innsatsen som gjøres av gründere, ledere og ansatte i alle bedrifter. Vi vil også takke de som jobber innen landbruk og fiske for deres innsats for å skaffe oss mat på bordet. Uten mennesker med vilje og innsats, ville Sandnes- sjøen og distriktene rundt vært uten både arbeidsplasser og arbeidstakere.

Næring

 • Være en aktiv pådriver for at bedrifter får nødvendig hjelp fra kommunen og at Alstahaug kommune tilrettelegger for etableringer.
 • Raskere saksbehandling.
 • Å kjempe for et nødvendig tilbud innen innen samferdsel. Jobbe for utkantene og sørge for å styrke Alstahaug sin posisjon som regionssenter.
 • Tilrettelegge for bolig- og næringstomter i hele kommunen.

Miljø og klima

Venstre er et miljøparti. Derfor er vi opptatt av å kjempe for at Alstahaug kommune skal være en kommune som tar miljø på alvor. Det vi vil kjempe for er å opprett- holde og skape grønne lunger, turstier og turmål for alle. Vi vil også kjempe for det mellommenneskelige miljøet og ha nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering.

Miljø

 • Øke antallet hurtigladestasjoner.
 • Bevare turområdene i kommunen .
 • Mer fleksible åpningstider på SHMIL.
 • Arbeide for oppgradering av kommunale veier.

Takk for at du velger Venstre – partiet for frihet, solidaritet og miljø