Til innhold
Alstahaug Venstre
Hanne Nora Nilssen, Lisbeth Ann Johansen og John Andre Selnes, Alstahaug Venstre

Alstahaug

Vårt viktigste løfte til deg som velger er at vi fortsatt skal lytte og søke råd hos alle som bor i kommunen. Vi skal aktivt oppsøke alle de sider som politiske spørsmål består av, men også våge å stå på våre standpunkter. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: skole, miljø, småbedrifter og velferd. Vår representant i kommunestyret er Hanne Nora Nilssen. Første vara er John Andre Selnes, mens vi har Odd Rikard Wik-Iversen og Lisbeth Ann Johansen på henholdsvis 2. og 3. varaplass til kommunestyret.