Til innhold

Alstahaug Venstre

Alstahaug Venstre er et sosialliberalt parti som kjemper for å gi alle muligheter, trygghet og et godt miljø å leve i. Vi vil kjempe for Stokka flyplass og likevel være en garantist for nødvendige miljøtiltak i Alstahaug kommune. Vi vil sette søkelys på innsatsen frivillige gjør, gjennom å opprette en frivillighetspris.

Vårt viktigste løfte til deg som velger er at vi fortsatt skal lytte og søke råd hos alle som bor i kommunen. Vi skal aktivt oppsøke alle de sider som politiske spørsmål består av, men også våge å stå på våre standpunkter. Vi legger særlig vekt på fem politiske hovedområder: skole, miljø, småbedrifter, velferd og eldresaken.