Udugelig ledelse i Posten

Det er et hån mot innbyggerne i Vardø, og ikke minst mot de lokalt ansatte i posten, når informasjonssjef Jørn Michalsen skylder på sykdom blant de ansatte. Saken er nemlig den at det hele bunner ut i elendig og udugelig ledelse når Vardøværingene ikke har fått posten sin på over 14 dager, sier en oppgitt leder i Finnmark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


https://www.venstre.no/img/photos/source/6680_thumb.jpg

Vardø

Foto: Terje Soløy

-Vardøværingene er et tålmodig folk, men når posten uteblir i over to uker, er det rimelig at noen sier ifra. At informasjonssjef Michalsen skylder på sykdom er bare halve sannheten. I Vardø er man kjent med at flere ansatte er innvilget juleferie til over nyttår. Michalsens uttalelse er ren og skjær ansvarsfraskrivelse fra ledelsen i Posten, og en midt sagt oppgitt leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy, forventer at dette får et etterspill.

-Noen må stilles til ansvar sier Soløy, og poengterer at det ikke er første gang Posten behandler innbyggere i distrikts-Norge som annenrangs borgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**