Invitasjon til års- og nominasjonsmøte for Nordland Venstre

14.-15. februar 2009, Rica Hotell i Bodø.
TRINE SKEI GRANDE HOVEDTALER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til
Lokallagene i Nordland Venstre
Nordland Unge Venstre

Lørdag 14. februar kl. 11.00 til søndag 15. februar kl. 14.00

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge-Venstre-lag i fylket og utsendinger fra lokallagene.

Lokallagene velger utsendinger til årsmøtet etter to forhold:
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved fylkestingsvalget 2007 i den enkelte kommune:
Inntil 250 stemmer: 1 utsending
251-500 stemmer: 2 utsendinger
501-1000 stemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynte 1000 stemmer.

Medlemstallet beregnes pr 1. november og bare betalende medlemmer telles med.

Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

Nominasjonsmøtet består av utsendinger fra lokallagene. Lokallagene velger utsendinger til nominasjonsmøtet etter to forhold:
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved Stortingsvalget 2005 i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før nominasjonsmøtet avholdes og bare betalende medlemmer regnes med.
Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

Påmelding til års- og nominasjonsmøtet sendes til Nordland Venstre, v/ Kerstin Ander-Trønsdal, Nygata 63, 8618 Mo i Rana og skal være styret i hende seinest 1. februar 2009.

Bruk skjema for påmelding og fullmaktsmelding. Legg ved lokallagets årsmelding for 2008.

Følgende funksjoner deltar på Nordland Venstre sin regning:
Fylkesstyrets faste medlemmer samt innkalte varamedlemmer, fylkestingsrepresentanter, regionledere og gjester.

Deltakeravgiften settes til kr 1 600,- pr. deltaker og dekkes av lokallagene. De som deltar i nominasjonsmøtet vil få dekket reiseutgiftene fra sentralt hold etter innlevert reiseregning , etter rimeligste reisemåte. De øvrige må lokallagene betale for. Avgiften betales ved påmelding til Nordland Venstre.

I de tilfeller en utsending må reise til Bodø fredag for å nå møtestart lørdag kl. 11.00, avtales dekning av ekstra overnatting direkte med NV v/May Holm. Alle bes velge tidspunkt for ankomst og avreise i forhold til møtestart og -slutt.

Saker til årsmøtet og forslag til uttalelser må være fylkesstyret i hende seinest 1. februar 2009.

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding. Husk å oppgi ev. epostadresse til deltakerne.

Vennlig hilsen
Berit Woie Berg
leder

Kerstin Ander-Trønsdal
sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**