Jubler for tannlegevaktordning

Øystein Mørkved, politisk nestleder i Nord-Trøndelag Venstre, jubler over at fylkeskommunens tannlegevaktordning er i gang. Det var Mørkved som i sin tid foreslo at en utredning av et slikt arbeid skulle igangsettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Oystein Morkved

Foto: Vidar Grundetjern

-Frem til nå har det ikke vært en tannlegevaktordning som dekket hele fylket, sier Mørkved, som mener det var meningsløst at pasienter med akutte tannsmerter på egen håd måtte få tak i en tannlege som hadde anledning dersom skaden skjedde utenfor åpningstid. Mørkved viser til at den nye tannlegevaktordningen vil gi pasientene større trygghet, og en enklere måt å kontakte tannhelsetjenesten på.

Ny tannlegevakt
Nå har folk i Nord-Trøndelag for første gang tilgang på tannlegevakt i helger og høytider. Dette er mulig gjennom et samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og tannlegene i privatpraksis. Mer enn 60 tannleger i fylket deltar i dette tilbudet i helgene og på høytidsdagene. Hver gang vil det være to tannleger som har vakt, en i sørdelen og en i norddelen av fylket med et felles telefonnummer.

Ordningen med tannlegevakt etableres i første omgang som en prøveordning. I løpet av 2009 skal en gå gjennom erfaringene som er gjort. Denne evalueringen vil bestemme om og i hvilken form tannlegevakta skal etableres en mer varig ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**