Styret i Porsgrunn Venstre

Følgende er valgt til styret i Porsgrunn Venstre 08.12.08

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder:
Siren Johnsen

Nestleder:
Heidi Josephine Aasbø

Sekretær:
Kjersti Lervik

Økonomi:
Lars Petter Ose

Medlemmer:
Bjørn-Erik Kristiansen
Paul Eriksen
Åge Frisak

Vararepresentanter:
Kari Solli
Gro Tangen
Leif Stige
Gerhard Tornholm
Svein Meyer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**