Ønsker storflyplass på Averøy

Ordfører Jarle Haga vil ikke skrinlegge planene for storflyplass på Averøya og mener Hendmyrene fortsatt er høyaktuell for en felles flyplass for Nordmøre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstreordføreren forteller Tidens Krav at han har bedt Avinor vurdere området før kommunen eventuelt båndlegger Hendmyrene. Haga sier videre at siden de er i sluttfasen av kommuneplanener det viktig å bestemme seg for om en skal holde av området til en fremtidig flyplass.
Gamle planer
I sin tid ble Hendmyrene anbefalt som fremtidig flyplass i regionen, men ble senere skrinlagt. Molde og Kristiansund fikk hver sin lufthavn.

Jarle Haga stiller spørsmålstegn om det er liv laga med to flyplasser i regionen og om det faktisk kan føre til et dårligere flytilbud for innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**