Fakkeltog for fred!

Førstkommende torsdag kl. 19:00 går vi i fakkeltog til støtte for krigens ofre i Midtøsten. Alle som ønsker en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten, og som vil vise sin støtte for krigens ofre, oppfordres til å slutte opp om en bred og tverrpolitisk fredsmobilisering førstkommende torsdag kl. 19:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Tvedestrand går fakkeltoget fra Brygga, med oppmøte kl 19.00. Det blir mulighet til å kjøpe fakler på stedet, men ta gjerne med fakkel selv om du kan det.

Fakkeltogene skal være en samlet og bred markering med håp om våpenhvile, humanitær tilgang til krigsområdene, og en ikke-militær løsning på konflikten. Initiativet kommer fra to privatpersoner, og dette er et historisk samarbeid mellom store humanitære organisasjonene, idrettsnorge, kirke- og livssynsamfunnsamfunn, fagbevegelsen, organisasjoner og privatpersoner.

– Dette er en samlet og bred markering med håp om våpenhvile, humanitær tilgang til krigsområdene, og en ikke-militær løsning på konflikten, sier de private initiativtagerne Maria Kielland Krag og Svein Tore Bergestuen.

Blant organisasjonene som støtter og samarbeider om arrangementet er foruten er blant annet Røde Kors, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, CARE, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, LO, Akademikerne, Unio, Utdanningsforbundet, YS, Human-Etisk Forbund, Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon, Den norske helsingforskomité og Stiftelsen Menneskerettighetshuset.

FOR SPØRSMÅL RUNDT INITIATIVET, TA KONTAKT MED:
Steinar Thorsen, tlf 954 85 590
Line Mørch, tlf 971 72 527

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**