Gunnar Kvassheim – kjemper for Dalane folkemuseum

Må Dalane folkemuseum og Jærmuset tvangssammenslåes å få statlig støtte? Skal en tro embedsverket i Kirke og kulturdepartementet er dette løsningen for å få statlig støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kvassheim har spurt statsråd Trond Giske om hvilke planer han har med driften av de to museene. I spørsmålet argumenterer han for hvorfor Dalane folkemuseum bør fortsette å bestå som en selvstedig enhet.

Spørsmål
Kan statsråden avklare hvorvidt det er departementets holdning at Dalane Folkemuseum må gjennomføre en konsolidering med Jærmuseet for å få statlige bidrag til drift og videre utvikling?

Begrunnelse
Dalane Folkemuseum kan i 2010 feire 100 års jubileum. Det kan museet gjøre i en situasjon hvor man er inne i en positiv utvikling. Museet er blant annet i full gang med å forberede flytting av Fayancemuseet til sentrum.

Fra en representant for embetsverket i Kirke- og kulturdepartementet har ledelsen for Dalane Folkemuseum fått beskjed om at man må innlede en prosess med sikte på konsolidering med Jærmuseet.

Det er et sterkt lokalt ønske om at Dalane Folkemuseumt skal bestå som selvstendig enhet, og man mener det på dette grunnlaget er gode muligheter for videre vekst og utvikling.
Det er behov for å få avklart om statsråden stiller seg bak kravet om konsolidering mellom Dalane Folkemuseum og Jærmuseet. Det er også viktig å få klarlagt hvorvidt statsråden kan bekrefte at staten vil medvirke til videre utvikling av Dalane Folkemuseum, dersom man velger å fortsette som selvstendig enhet.

Dalane Folkemuseum har en sterk lokal forankring med en venneforening med over 300 medlemmer, som utgjør en viktig tilknytning til lokalsamfunnet.

Det var de frivillige som i 1910 grunnla museet og som fram til 1998 stod som eier av museet. I tråd med intensjonen i museumsmeldingen valgte venneforeningen å overdra sine eierandeler til en stiftelse for å stå bedre rustet til å møte de utfordringene som meldingen skisserte. Det var også et mål å legge til rette for enda bredere representasjon fra alle de fire Salane-kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**