Utdanningspolitisk oppvåkning?

Roar Sollied (V) sier i en pressemelding at han er svært forbauset over at Lena Jensen og resten av Sosialistisk Venstreparti nå utbasunerer at de vil gå inn for 5-årig lærerutdanning, bare kort tid etter at de stemte ned samme forslag fra Venstre i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Roar Sollied ved Vitensenteret

Foto: MNS

-Når nå Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Bergen har kommet så langt at de har laget pilotmodeller for mastergradsutdanning til læreryrket, så våkner kanskje SV, uttaler Roar Sollied, som er sentralstyremedlem og medlem av partiets profilgruppe for utdanning. —Jeg har vært med på utforming av tiltak for en skolepolitikk som fremmer kunnskap gjennom gode og kompetente lærere, og har med skuffelse erfart at SV på Stortinget har bidratt til å stemme ned våre forslag, sier Sollied. I fylkestingssamlinga i desember la han også fram en uttalelse til støtte for statlig finansiering av et pilotprosjekt for 5-årig lærerutdanning ved UiT.

Sollied legger til at det er bra om skolepolitisk talskvinne Lena Jensen og resten av SV skulle komme til ny erkjennelse i 2009, men da må de i ærlighetens navn spare seg for utfallene mot opposisjonen.

Roar Sollied kan vise til at SV og posisjonen i 2008 også stemte ned andre skoleforslag som de nå gjerne fremhever, for eksempel forslaget om et lærerløft, en systematisk kompetanseheving av lærerne, slik Folkpartiet i Sverige allerede har fått i stand der.

-Øystein Djupedal var den første i SV til å innrømme at SV hadde hatt for lite fokus på kunnskap i skolen. Minister Solhjell overtok og prater tidvis i samme retning, men SV har hittil stemt motsatt når de gode anledningene har vært der, konstaterer Roar Sollied, Venstres stortingskandidat i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**