Felles fylkesårsmøte mellom Aust- og Vest-Agder lagt til Grimstad

Årets fylkesårsmøte blir denne gang holdt på Rica Hotel Grimstad. Programmet for møtet er i det alt vesentligste nå klart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Programmet ser slik ut:

FREDAG 6.FEBRUAR 2009

18.00 – 18.30 Registrering, innlevering av fullmakter. Vest-Agder: Torgrim Olsen
Aust-Agder : Anne M. Tørå

18.30 – 19.15 Velkommen v/ Hans Antonsen
Innledningsforedrag v/ Abid Raja el.Rita Sletner, ev.begge

19.15 – 19.30 Pause

19.30 – 20.45 Ordet fritt-debatt, dirigent: Jan Kløvstad

20.45 – 21.00 Apell fra kandidatene (den første på lista i hvert fylke)

21.00 -22.00 Middag,velkommen v/ Emil, takk for maten v/Kathrine(UV)

LØRDAG 7.FEBRUAR 2009

09.00 – 10.00 Ett Agder Venstre

10.00 – 12.00 Separate fylkesårsmøter.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Politiske uttalelser

14.00 – 15.00 Valgkampdiskusjon/strategi

Hans Antonsen og Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Hans Antonsen (t.v) og Jan Kløvstad

FRIST FOR INNMELDTE SAKER
Lokallagene oppfordres sterkt til å sende inn saker før 1.februar. Høyaktuelle saker kan imidlertid oppstå etter den tid, og her kan årsmøtet gjøre unntak. Redaksjonsnemnda avgjør om saker som kommer inn etter fristen, skal tas med i vurderingen.
NB: Sakene må leveres elektronisk: minnepenn, e-post, minnebrikke etc. Dette letter arbeidet med redigeringen.

ØKONOMI
Lokallagene dekker selv reise og opphold.
Sideorganisasjonene Unge Venstre og Venstrekvinnelaget dekker selv reise og opphold.
Fylkesstyrets ordinære medlemmer får dekket reise og opphold.
Priser:Alle måltider og overnatting i dobbeltrom: 790,-. 2 retters middag: 125,- kommer i tillegg.
Tilsvarende: Enkeltrom:1070 + 125.

NOEN UTVALG
Redaksjonskomite: Dag Vige (leder)
Ingvild Thorsvik(UV)
Melinda Kvinlaug
Jan Einar Henriksen
Anne Solsvik
Vara: Gunn Norbakk

Arbeidsgruppe for “Ett Agder”: To fra Aust-Agder(Anne M Tørå, Jan E.Henriksen)
To fra Vest-Agder(en fra Kr.sand og en fra Fl.fjord)

Referenter: Ann Osaland, Trond Birkeland + 2 fra Aust-Agder
Dirigenter begge dager: Jan Kløvstad og Eva Kvelland

PÅMELDING
Så snart det er klart hvem som skal reise fra lokallaget, sender lokallagslederen påmelding til fylkeslederen.Tlf. 38020214, 90788361, e-post: [email protected]

ANTALL UTSENDINGER
Kristiansand(13). Mandal(5), Flekkefjord(5), Lyngdal(3), Farsund(3), Vennesla(3), Søgne(3), Kvinesdal(2), Lindesnes(2), Marnardal(2), Sirdal(2), Songdalen(2)
Det er det samme antallet som lokallagene hadde på nominasjonsmøtet.

Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede. Se telefonnr. over.

Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**