Finanskrisen må utløse nytenkning

– Miljøvernminister Erik Solheim tar til orde for grønne krisepakker. Når Regjeringen nå skal lage sin pakke for å møte finanskrisen må denne rettes tungt inn mot å dreie økonomien i grønnere retning, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, Jon Gunnes (bildet).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mange kommuner behandler i disse dager forslag til tiltak som kan gjøres for å møte finanskrisa. Gunnes, som selv er lokalpolitiker i Trondheim, oppfordrer regjeringa til å tenke mer langsiktig og mer miljøvennlig enn de tidligere har antydet:

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Venstre ønsker et skatteskifte fra rød til grønn skatt med blant annet redusert skatt for bedrifter og økte miljøavgifter for å legge til rette for miljøvennlig adferd. Venstre vil ha et såkornsfond, "KlimaTEK", rettet mot å utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til. Det er et opplegg for et nyskapende og klimavennlig næringsliv. En større skattefunnordning stimulerer til mer forskning og flere ansatte, sier Gunnes.

– En ambisiøs satsing på fornybare energikilder og energisparing som utløser mange av de gode prosjektene som ligger på vent. I Trondheim gjelder dette oljebrennere som må bort og erstattes med fjernvarme som har miljøvennlig råstoff som søppel og treflis. Gatelys som har lavt energiforbruk og som kan styres slik at vi ikke sløser er en annen meget god investering som minker fremtidige utgifter, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**