-Spør om fredningspenger

Venstres Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad ber Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vurdere om huseiere som får sine boliger/eiendommer i Levanger sentrum fredet også skal få dekt sine merkostnader til vedlikehold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Levanger sentrum har et kulturmiljø som det er viktig å holde inntakt, sier Skjelstad, derfor er det viktig at staten sørger for å ha ordninger som ivaretar et slikt formål. Han viser til at Riksantikvaren før jul midlertidig fredet over 190 eiendommer i Levanger, med den begrunnelsen at bevaringsplanen for Levanger sentrum ikke gav trehusbebyggelsen tilstrekkelig vern.

-Som det eneste tettstedet i Nord-Trøndelag som unngikk omfattende ødeleggelser under krigen har Levanger et særegent sentrum, sier Skjelstad. Han finner det derfor naturlig at statsråden stiller opp med penger for å dekke merkostnader i forbindelse med vedlikehold til huseiere som eventuelt får sine eiendommer fredet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**