Anne Solsvik: Venstre vil gi 16- og 17-åringer stemmerett

(fra Agderposten.no) Vil gi stemme til motvillig ungdom
Venstre i Arendal vil innføre stemmerett for 16- og 17-åringer. Men ungdommene har ikke lyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

(av Marit Elisabeth Strand maes @agderposten.no 976 38 152)

Arendal Venstre ivrer sterkt for en forsøksordning der 16-åringer får stemmerett i kommunestyre- og fylkestingsvalg fra 2011. Saken behandles i bystyret i slutten av måneden.

– 16-åringer kan betale skatt, settes i fengsel og få barn, men ikke stemme. De blir pålagt mange oppgaver, og da bør de også få si sin mening, sier Anne Solsvik, bystyrerepresentant for Venstre i Arendal.

Hun viser til at 16-åringer er storforbrukere av kommunale og fylkeskommunale tjenester som skole, fritidsklubb, kulturliv og idrettsanlegg.

Solsvik mener at demokrati må læres om i skolen.

– Stemmerett må bli en del av pensum. Politikk, partier og valg må gis større plass, mener Solsvik.

– Få vil stemme

Ungdommens bystyre har behandlet saken, og vedtok med 14 mot 9 stemmer at det ikke innføres stemmerett for 16- og 17-åringer.

– Hovedargumentet er at altfor få ungdommer interesserer seg for politikk. Få vil benytte seg av stemmeretten, oppsummerer leder Kari Toreskaas.

Flertallet mente at 16-åringer ikke er modne nok. Anne Solsvik stiller seg uforstående til vedtaket.

– Det er trist dersom ungdommene ikke vil påvirke sin egen hverdag. Skolestrukturen var for eksempel en viktig debatt i høst. Det er underlig at de ikke vil legge bånd på lokale folkevalgte, sier hun.

Ordføreren stusser

Ordfører Torill Rolstad Larsen (Ap) er i utgangspunktet positiv til forsøksordningen, men stusser på vedtaket i Ungdommens bystyre.

– Jeg er betenkt i forhold til avgjørelsen ungdommene selv har tatt, og må forhøre meg med dem før jeg bestemmer meg, sier Rolstad Larsen.

Kristen Bjormyr (Sp) er villig til å forsøke.

Arne Austenå (Frp) vil ikke svare før han har diskutert saken med bystyregruppa.

Grimstad kommune har søkt om å delta i forsøksordningen, etter ønske fra Barn og unges kommunestyre og Venstre-ordfører Hans Antonsen. Arendal bystyre fatter vedtak 29. januar. Rådmann Harald Danielsen legger frem saken uten forslag til vedtak, fordi spørsmålet er av rent politisk karakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**