Følg opp med 5-årig lærerutdanning

Venstre mener det er bra at kunnskapsminister Solhjell omsider vil sette høyere krav til lærerne, men lærerne må samtidig gis mulighet til å oppfylle økte krav gjennom en endret og utvidet lærerutdanning og tilbys et langt mer omfattende system for videreutdanning, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Det er fint at regjeringen ønsker å stille høyere krav til lærerne. Dette har Venstre foreslått med støtte fra opposisjonen en rekke ganger, og det er blitt nedstemt av regjeringspartiene hver gang.

-Som en konsekvens av at det skal settes høyere krav til lærerne, må vi gi lærerne mulighet til å oppfylle disse kravene. Det vil si at minst to ting må på plass. Det ene er som Venstre har foreslått en rekke ganger at lærerutdanningen må endres og utvides med et år til en femårig utdanning. Det andre er at man får på plass et langt mer omfattende system for videreutdanning for lærere i alle fag, ikke bare noen lærere i noen få fag slik tilfellet er i dag, sier Skjelstad.

-Skal vi ha verdens beste skole som ambisjon, må vi i langt større grad satse på lærerne. Det må stilles større krav til, men samtidig gis mulighet til å oppfylle disse kompetansekravene, avslutter Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**