Helen Kveberg Paaske 1956-2008

En støttespiller for Alvdal Venstre gjennom et kvart århundre er borte. Helen døde på julaften etter en tids sykdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Helen Kveberg Paaske ble født på Gjøvik i 1956, og vokste opp der som nest eldst i en søskenflokk på 5 jenter. Hun var datter av Alv og Anne-Brite Kveberg.
Helen kom til Alvdal og "Jordet", garden der hennes far vokste opp, sammen med sin Trond i 1979. Sønnen Sigmund var da underveis, og datteren Ane ble født i 1981.
Allerede fra 1983 var Helen meget aktiv i Alvdal Venstre. Sjøl om hun var relativt "fersk" alvdøl, hadde 2 små barn, krevende jobb, og "gard attåt" stilte hun seg til disposisjon for det lokale venstrelaget.

Året etter, i 1984, ble Helen valgt inn som fast medlem i styret i Alvdal Venstre. Her satt hun, med kun 4 års opphold, kontinuerlig fram til 2006. Mange av disse årene som leder. I 1991 ble Helen valgt inn som 1. varamedlem til kommunestyret. I 1995 ble hun valgt som fast representant, og tiltrådte også formannskapet i 1996, og satt ut peroden. I 1999 ble Helen rammet av sjukdom, og valgte da å "trappe ned" sin politiske virksomhet. Tross i dette fikk hun så mange stemmer ved kommunevalget samme år, at hun igjen, den kommende perioden, møtte som varamedlem til kommunestyret. I og med at hun nå hadde "trappet ned" sin politiske virksomhet, tok hun likeså godt på som leder i Alvdal Venstre samme år. Helen ble på nytt valgt inn i kommunestyret i 2003, og igjen i 2007, hvor hun satt fram til hun måtte gi seg på grunn av helsa våren 2008.

Foruten vervene jeg har nevnt her, satt Helen i utallige råd, nemnder og utvalg fra 1984 og fram til våren 2008. Hun har lagt ned en innsats for Alvdal Venstre og lokalpolitikken det står utrolig stor respekt av, hun skjøttet sine verv og sitt arbeid på en framifrå måte. Hun levde med en alvorlig sjukdom gjennom 10 år, men jobbet ufortrødent videre. Helen var kjent for sin saklige grundighet i en hver sammenheng, og nøt meget stor respekt, også blant politiske motstandere. Hun skal ha mye av æren for at Alvdal Venstre har en oppslutning i sin kommune som legges merke til. Med den innsatsviljen og ryddigheten hun la til grunn, var det en fornøyelse å jobbe sammen med henne. Vi fikk alle lyst til å yte litt ekstra.

Helen Kveberg Paaske etterlater seg et tomrom det blir vanskelig å fylle.

Vi lyser fred over hennes minne.

For Alvdal Venstre
Ola Eggset.

Helen Kveberg Paaske

Foto: Anders Wahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**