Grimstads fremtid

I fjor hadde vi allmøte om skole, nå har kommunen gitt ut et debathefte. I tillegg er det laget en ungdomsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Heftet (trykk for nedlasting av hefte) diskuterer skolestrukturen og kapasiteten i Grimstad og er gitt ut av kommunen. Svarfrist er innen 1.mars, så det er enda tid for å komme med innspill.

Når det gjelder ungdomsplanen (trykk for nedlasting av hefte) er høringsfristen 15 januar. Dennes intensjon er å “gi anbefaling om hvordan ungdomsklubblignende tilbud skal utformes og
drives. Planen skal vurdere ungdomstiltak i et sentrum — periferi (lokalsamfunns) dimensjon.
Vurdere dagens rammer for demokrati og medbestemmelse for ungdom i
Grimstad, og eventuelt å anbefale nye tiltak.”
Vi i Grimstad Venstre er så heldige at vi har et nystartet ungdomslag som har diskutert planen og gir tilbakemelding. Ønsker du også å gjøre det er du hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**