Innkalling til årsmøte i Rakkestad Venstre

Rakkestad Venstre avholder årsmøte fredag den 16. januar 2009 kl 18:00 i lokalene til Navet Næringshage

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Valg
6. Utsendinger
7. Innkommende saker

Innkommende saker må vær styret i hende innen mandag 12. januar.

Etter årsmøtet blir det middagen, en sekvens med team-building med Irene og Bjørn Erik og til slutt sosialt samvær utover i de små timer. Mer informasjon om dette vil følge senere.

Med vennlig hilsen
Rakkestad Venstre

Jan Tore Gjøby
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**