Venstre vil innføre borgerlønn

I høstens budsjettbehandlinger var det mange kommuner som måtte foreta innstramninger som en følge av dårligere kommuneøkonomi. En post som flere steder ble offer for kutt er økonomisk sosialhjelp. – Venstre mener det er uakseptabelt at de som har minst fra før skal rammes for kutt, og vil derfor erstatte dagens sosialhjelpordning med borgerlønn, skriver førstekandidat Guri Melby i et leserinnlegg som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Foto: Venstre

Gjennomsnittet på utbetaling i økonomisk sosialhjelp er i dag på 4500 kroner, mens statens veiledende sats er på 6500 kr. 20 prosent av kommunene følger ikke statens veiledende satser for 2009, og Trondheim er en av dem. Dette betyr at mange som er avhengige av sosialhjelp lever langt under fattigdomsgrensa. Venstre mener det er uakseptabelt å kutte hos de som har minst fra før, og vi mener også det er urettferdig at størrelsen på den økonomiske sosialhjelpen den enkelte mottar er avhengig av hvilken kommune man bor i. Venstre ønsker derfor å innføre en borgerlønn, en garantert minsteinntekt i første omgang for langtidsmottagere av sosialhjelp. Borgerlønnen ønskes innført i første omgang som et prøveprosjekt, og finansiert som et spleiselag mellom stat og kommune.

Det er viktig at samfunnet skaper en følelse av den enkelte mestrer sin hverdag og har styringen med eget liv. Det finnes ikke noe så stigmatiserende og passiviserende som det å være fattig. Alle skal kunne delta i samfunnet på en fullverdig måte. Mange sosialhjelpsmottakere og ansatte i sosialtjenesten bruker i dag store deler av sin tid på å finne frem i et velmenende, men rigid regelverk. Gjennom en borgerlønnsordning kan sosialhjelpsmottakere og de ansatte i sosialtjenesten konsentrere seg om det som virkelig betyr noe — det å hjelpe de som trenger det offentliges hjelp til å komme ut i arbeid og utdanning. Innføring av en borgerlønnsordning vil føre til en betydelig forenkling av dagens system, og Venstre er overbevist om at dette vil gi bedre resultater.
Kristin Halvorsen lovte i valgkampen i 2005 at hvis SV kom til makta, så skulle de avskaffe fattigdommen med et pennestrøk. Dette har de ikke greid å innfri. Det første Halvorsen kan gjøre er å heve minstesatsen for sosialhjelp til et minimumsnivå, og sette kommunene i stand til å følge opp dette.

Guri Melby
Stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**