Forskning og finanskrise

I et leserinnlegg etterlyser Marius Rønnevik i Haugesund Venstre prioritering av forskning og nyskaping i nye krisepakker fra regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bøker

Foto: Microsoft

Les hele innlegget her:

Nye finanspolitiske tiltak fra regjeringen må satse på fremtiden

Den norske økonomien begynner nå for alvor å se konsekvenser av den skamkjørte amerikanske økonomien som førte til en verdensomspennende krise i økonomien. Makroøkonomiske tall for 4. kvartal 2008 viser nedgang i etterspørsel av varer og tjenester både i detaljhandelen og industrien. Den økonomiske krisen har rammet hele verdikjeden. Dette har vi desverre sterkt fått erfare i Haugesund-regionen med vedtatt nedstenging av Søderberg-anlegget på Hydro Karmøy. Dette har fått konsekvenser for mange privatpersoner i regionen vår som er svært beklagelig, og som får alvorlige konsekvenser for de involverte.

Når regjeringen nå jobber med nye tiltak for å rette opp de markedsfeil som finanskrisen har skapt, er det viktig at regjeringen har et langsiktig perspektiv og finner fremtidsrettede løsninger som stimulerer til en økonomi som kan være overlevelsesdyktig i fremtiden. Regjeringens tiltak må prioritere forskning og nyskapning. Nye data viser nå at bedrifter er nødt til å nedprioritere forskning og utvikling på grunn av krisen i finansmarkedet og Norsk Industri er bekymret. Denne bekymringen støtter jeg. Næringsminister Sylvia Brustad må prioritere innovasjon og utvikling også i krisetider.

Forskning i utdanningssektoren må også prioriteres for å sikre en langsiktig strategisk plan for den norske økonomien i fremtiden. Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum krever at nye krisepakker fra regjeringen må være fremtidsrette og satse på forskning og nyskapning samt en overgang til grønn økonomi for å få hans støtte. Dørum mener forskning må aksepteres som motkonjukturtiltak. Dette er jeg enig i. Finansminister Kristin Halvorsen var også enig i Dørums konklusjoner men kunne ikke komme med noen lovnader. Dette er skuffende.

Universitets- og høgskolesektoren mangler 400 millioner for inneværende periode bare for å opprettholde samme aktivitet som i 2008. Regjeringen har ikke vist vilje til å prioritere denne sektoren i sin periode. Nå har Stoltenberg sjansen til å rette opp noen av sine feilprioritering i denne sektoren, samtidig som dette er med på å rette opp konjuktursvingningen som finanskrisen har skapt.

Hvis man er kald pisser man ikke i buksa for å holde varmen, heller ikke i regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**