Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Bamble Venstre mandag 26. januar kl. 19.00. Sted: møterommet “Langen” på skolekontoret i Bamble Rådhus, Langesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innkalling til:
Årsmøte i Bamble Venstre mandag 26. januar kl. 19.00

Sted:
Møterommet "Langen" på skolekontoret i Bamble Rådhus, Langesund

Årsmøtesaker:

1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2008/Budsjett 2009
5. Valg *
6. Valg av 3 utsendinger til årsmøte i Telemark Venstre i Skien 27.-28.02.09

* I 2008 har styret i lokallaget bestått av de fire medlemmene som Bamble Venstre har i komiteene, i tillegg til kasserer Kjell Kjær.
Årsmøtet må ta stilling til om dette er en ordning som bør fortsette, eller om det skal velges personer til de forskjellige styrevervene.

På grunn av bevertning, vennligst gi beskjed om du kommer på årsmøtet innen: torsdag 22. januar på e-mail eller SMS til:

[email protected]
Tlf. 958 41 967

eller

[email protected]
Tlf. 913 65 115

Med dette ønskes medlemmene velkommen til årsmøte i Bamble Venstre!

Med vennlig hilsen

Knut Magnus
leder Bamble Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**