Venstre vil kjempe for boligtilskuddet

Varaordfører Runolv Stegane (V) varsler at Venstre vil kjempe for å beholde tilskuddet til boligsøkende ungdom.
-Det er helt uforståelig at kommunen på sin nettside har lagt ut opplysninger om at det er slutt på å gi boligtilskudd ved kjøp av brukte boliger, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I kommunestyrets budsjettvedtak i desember ble det vedatt å redusere bevilgninga til boligtiskudd for ungdom med 400 000 kroner. Kommunen skriver på sin nettside at det betyr at tilskuddet på kr. 30 000 ved kjøp av brukte boliger faller bort.

Runolv Stegane fra siden

Foto: Stine B. Osnes

– Dette er det ikke grunnlag for å hevde. Reglementet for tilskuddet (kr. 60 000 ved bygging av ny bolig og kr. 30 000 ved kjøp av bolig) gjelder til kommunestyret eventuelt endrer det. Søknader kan derfor ikke avslås med begrunnelse om at budsjettposten er redusert, sier Runolv Stegane (V). Han har nå skrevet brev til kommunen hvor han poengterer at det ikke er dekning for opplysningene som er lagt ut på kommunens nettside.

Steganes brev:
Kommunestyrets budsjettvedtak for 2008-tilskudd til boligsøkende unge

Jeg registrerer at Sigdal kommune på sin nettside forteller at det vedtatte kommunale tilskuddet til boligsøkende ungdom er fjerna ved kjøp av brukte boliger. Som grunnlag for denne opplysningen henvises det til kommunestyrets budsjettvedtak for 2009.

Jeg finner ikke noe grunnlag i budsjettvedtaket for at en legger ut slik opplysning på nettsiden. Kommunenstyret vedtok å overføre kr. 400.000 fra tilskudd boligsøkende unge til helse og sosial for å styrke denne sektoren. Det er ikke sagt et ord om at tilskuddet til brukte boliger samtidig fjernes.

Gjeldene reglement for tilskudd til boligsøkende ungdom, sist revidert 28.02. 2008 med kr. 60.000 ved bygging av ny bolig og kr. 30.000 ved kjøp av brukt bolig, gjelder inntil reglementet eventuelt blir endra. Budsjettposten ble redusert, men tilskuddet er ikke dermed fjerna. Det kan først skje dersom kommunestyret vedtar å endre reglementet.

Siden flera av partia I Sigdal gikk til valg på å opprettholde tilskuddet både ved nybygg og ved kjøp av brukte boliger, er det noe spesielt at en ett år etter valget synes å ville fjerne et tilskudd som på en positiv måte markerer at Sigdal kommune verdsetter ny bosetting.

for Venstres kommunestyregruppe
Runolv Stegane
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**