Møte i planutvalget

15. januar er det møte i planutvalget klokken 16.00 på rådhuset. Etter ordinært møte vil det bli arbeidsmøte i forbindelse med forhåndsvurdering av konsekvensutredninger til kommuneplanens arealdel. Sakslisten finner du her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


SAKSLISTE

Sak 77/08 Klage på sektorleders vedtak i sak nr. PUV 216/08
Klager: Terje Karlsen/Birgit Johansen

Status for pågående planarbeid
Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**