Møteplan Bodø Venstre 2009

Datoer for styreaktiviteter i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politisk Møteplan 2009 for Bodø Venstre

Møteplan 2009

Bodø Venstre
Stands — lørdag før bystyret kl 11-14
Debattmøter — tirsdag kl 19-21 før komitemøter.
Styremøter — tirsdag kl 19-21 før bystyemøtene.
Liberal Tenketank — annenhver torsdag oddetall uker kl 20-> Kafka
Liberale Studenter — annenhver torsdag partal uker kl 20-> Samfunnet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**