Ti punkter for bevaring av Berg og Kalvskinnet

Venstre ønsker ikke å gjøre endringer i skolestrukturen i Trondheim nå. Vi legger vekt på skolenes rolle i nærmiljøet, det å ha et sterkt offentlig skoletilbud i alle deler av byen, og målsettingen om en variert bosettingsstruktur i de ulike bydelene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres ti punkter for bevaring av Berg og Kalvskinnet skoler:

Skolebarn

1. Nærmiljø. Også i en by er det lokalmiljøer. Skolene er bærebjelker i nærmiljøet i forhold til fritidstiltak som involverer både barn og voksne.

2. Oversiktlige skoler. Mindre skoler gir bedre sosialt miljø, sterkere sosial kontroll og bedre kameratskap på tvers av aldersgrupper.

3. Sterkt offentlig skoletilbud. Det er et gode at elevene i et lokalsamfunn, på tvers av sosial bakgrunn, går på samme skole.

4. Trygg skolevei. Færre skoler gir mer utrygg skolevei.

5. Byutvikling. Nedlegging av skoler gir opp målsettingen om variert bosettingsstruktur i de ulike bydeler.

6. Miljø. Færre skoler gir lengre skolevei og mer bilbruk.

7. Forholdet til velgerne. Skolenedleggelser var ikke noe tema i valgkampen. Tre måneder er for kort tid til å gjøre så dramatiske inngrep i borgernes hverdag.

8. Strid om tall. Aksjonsgrupper på ulike skoler er sterkt uenig om rådmannens beregninger. Det brukes ord som “manipulasjon” og “tendensiøst”. Som folkevalgte kan vi ikke risikere at tilliten til det politiske systemet settes i spill. Denne sterke uenigheten om beregninger gjør at det må brukes mer tid.

9. Privat bygging, ombygging og drift. Private hevder at de kan bygge og drive billigere enn kommunen. Dette må undersøkes, og hvis så er tilfelle må kommunen vurdere dette. Skoler i nærmiljøet er viktigere enn hvem som eier og driver.

10. Marginale innsparinger. I forhold til ulempene ved nedlegging er det foreslåtte innsparingene ved å legge ned skolene små.

Venstre vil derfor bevare Kalvskinnet og Berg, og heller ikke legge ned andre skoler slik økonomi og elevtall ser ut nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**